Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Combat Wing Chun Kung Fu Naaldwijk Westland

COmbat Wing Chun Kung Fu: Effectieve Zelfverdedigingssport

Wing Chun Kung Fu is een vechtsysteem dat wereldwijd veel wordt beoefend. Het is simpel en direct, zonder fratsen en het focust zich op de korte afstand (close range). Naast het sportieve vlak dat de sport met zich meebrengt geeft Wing Chun je zelfvertrouwen, de juiste mindset, sportiviteit en respect, vergroot het je conditie en leer je jezelf verdedigen (als je de juiste training ontvangt natuurlijk).

De geschiedenis van Wing Chun Kung Fu

Volgens de legende (van horen zeggen, niemand weet hoe het precies zit) gaat de geschiedenis van Wing Chun Kung Fu meer dan 300 jaar terug naar de Ching Dynasty. Gedurende deze tijd werd negentig procent van de Chinezen, genaamd de Hons, geregeerd door een minderheid van tien procent, de Manchus. De Hons werden onderdrukt en onrechtvaardig behandeld door de Manchus. De Hons mochten bijvoorbeeld maar een bepaald niveau van werk verrichten als ze in dienst van de overheid werkten. De Hons moesten tevens veel belasting betalen zodat de Manchus, de Hons ook financieel en economisch onder controle hadden.

Kung Fu training was door de Manchus verboden. Desondanks respecteerden de Manchus wel de Hon cultuur en de Shil Lim tempel als een boeddhistisch klooster. Toen al de wapens verbannen waren door de Manchus, begonnen de Hons in het geheim een Kung Fu leger te trainen. The Shil Lim tempel werd het geheime hoofdkwartier waar de Hons getraind werden in een klassieke Kung Fu stijl. Het duurde in die dagen vijftien tot twintig jaar voor een persoon een Kung Fu meester was. Om een Kung Fu stijl te ontwikkelen die een kortere trainingstijd vergde, kwamen vijf Chinese grootmeesters bij elkaar. Zij kozen de meest efficiente technieken uit hun eigen stijl en ontwikkelden trainingsprogramma's die een Kung Fu meester konden voortbrengen in vijf tot zeven jaar, een derde van de oorspronkelijke tijd.

Maar voordat deze nieuwe stijl in de praktijk kon worden gebracht, werd de Shil Lim tempel verwoest door de Manchus. Ng Mui, een non, was volgens de legende de enige overlevende van de vijf oorspronkelijke grootmeesters. Ze gaf al haar kennis over aan een jong meisje en zij noemde haar Yim Wing Chun. Deze naam staat voor: 'Hoop voor de Toekomst'. De geschiedenis heeft het ook over een trouwerij. Yim Wing Chun werd uitgehuwelijkt, waar Yim Wing Chun een duel uitvocht om niet te hoeven trouwen.

In elk geval: door de jaren heen werd de stijl bekend als Wing Chun. De technieken zijn altijd doorgegeven aan zorgvuldig geselecteerde studenten. Er worden veel vraagtekens gezet bij de geschiedenis van het Wing Chun Kung Fu. Een aantal punten kloppen historisch gezien niet of bepaalde gebeurtenissen komen niet met elkaar overeen. Hoe de stijl ontwikkeld is en wat de exacte geschiedenis is, het maakt niet uit: de legende is mooi en blijft mysterieus...

Courage first, Power and speed second, Technique third…

Boek een gratis proefles
Defence Academy Crosstraining Crossbox MMA Combat Wing Chun Kickboksen MMA SPEAR Naaldwijk (11)
Strike when you should
Do not strike when you should not

Grootmeester Yip Man

In 1950 begon Yip Man met lesgeven in Hong Kong. Defence Academy heeft als basis het systeem van William Cheung, een leerling van Yip Man. Tegenwoordig lijkt het systeem totaal niet meer op deze stijl omdat er bij meerdere meesters en grootmeesters getraind is. Waarom? Niemand heeft een patent op de 'waarheid'. Wereldwijd zijn er een aantal grootmeesters die getraind hebben onder Yip Man. Deze claimen vaak 'de beste' te zijn of met modder naar andere systemen te gooien. Defence Academy doet daar niet aan mee. Jezelf open stellen voor de ideeen en concepten van anderen is een verrijking. Iedere beoefenaar is anders, vechtsport is dus maatwerk. Daarnaast: wat voor de een werkt, werkt niet per definitie voor de ander!

Trainers van Defence Academy bekijken deze meesters allemaal met interesse. Combat Wing Chun Kung Fu is een hybride systeem van mindset en technieken die werken op dat moment in een bepaald scenario.

Toen Yip Man in 1972 overleed had hij nooit kunnen denken dat zijn naam over de hele wereld bekend zou raken. Zijn naam staat op de lijst van onsterfelijken in de martial arts wereld. Het is hem gelukt om de naam Wing Chun Kung Fu over de gehele wereld te verspreiden nadat hij was begonnen met een enkele school in Hong Kong. De efficientie van zijn vechttechnieken en het feit dat hij de leraar was van Bruce Lee, maakt dat veel mensen met bewondering naar deze man kijken.

Zeker de films 'Yip Man' (meerdere delen) met Donny Yen in de hoofdrol hebben bijgedragen aan een nieuwe interesse voor Wing Chun. Jammer genoeg heeft Yip Man van het succes van deze stijl niets gemerkt tijdens zijn leven. Tijdens de periode van zijn lesgeven was alles nog omhuld door een waas van geheimzinnigheid omtrent het vechtsysteem. Nu, bijna dertig jaar na zijn dood, claimen veel mensen dat ze een leerling van Yip Man zouden zijn. Opmerkelijk, want Yip Man begon pas na zijn vijftigste met lesgeven. Overigens, lesgeven in een systeem is heel wat anders als zelf trainen in een systeem. Iemand die bij een bekend persoon traint is niet per definitie een goede coach!

Wij kiezen er niet voor om in de schaduw van een meester of grootmeester te staan. Wij kiezen voor ontwikkeling vanuit jezelf. Het beste uit jezelf halen en je laten inspireren door anderen. 

Respect

Defence Academy respecteert andere stromingen en andere vechtsporten. Wij geloven dat Wing Chun alleen kan overleven als we van elkaar leren en elkaar versterken. Met enige regelmaat geeft Sifu Ruinard seminars in Nederland en in Europa omdat Combat Wing Chun een zeer realistische kijk geeft op gevechtsport en zelfverdediging.

Daarom hebben wij goed contact met een aantal scholen en stromingen in Nederland en wereldwijd. Onder andere Mark Phillips en James Sinclair van de UK Wing Chun Association, Dick Wachtberger uit Nederland, Dana Wong van Qian Li Dao in Australie en Randy Williams / Mario Lopez uit Amerika en Duitsland van Close Range Combat Academy.

“Don’t think… feel.. “  Bruce Lee

Boek een gratis proefles

Voor wie is Combat Wing Chun

Wing Chun is de enige stijl die (door) ontwikkeld is door een vrouw. Het heeft als kenmerk dat het de kracht van de tegenstander gebruikt. Hierdoor is het makkelijk aan te leren door vrijwel iedereen. Technieken die jezelf in een ongunstige positie brengen zijn niet in het Wing Chun terug te vinden. Voorbeelden daarvan zijn de hoge trappen. Lenigheid is dus geen vereiste. Er wordt overigens wel op lenigheid en op hoge trappen getraind. Je moet weten hoe de tegenstander vecht en weten hoe een trap werkt (biomechanica) voordat je jezelf er tegen kunt verdedigen. De les wordt altijd gestart met een goede en leuke warming up zodat je klaar bent voor datgene wat komen gaat!

Combat Wing Chun technieken zijn uitermate geschikt voor zelfverdediging. Er wordt getracht zo effectief en zo snel mogelijk de tegenstander uit te schakelen. Geen moeilijke grepen en worpen. Simpele technieken zoals steken naar de ogen en een trap in het kruis zijn daar goede voorbeelden van. Er wordt geprobeerd het stadium van gegrepen worden voor te zijn door te anticiperen op wat de tegenstander doet, bijvoorbeeld door weg te stappen. Er worden tijdens de lessen veel praktijksituaties nagebootst. Zo leert de beoefenaar om te gaan met diverse situaties die op straat voor kunnen komen.

Combat Wing Chun Kung Fu is voor iedereen, jong, oud, man, vrouw. De bewegingen zijn voornamelijk voorwaarts gericht (stilstand is achteruitgang!) en onnodige bewegingen worden geëlimineerd. Daarnaast wordt niet vanuit de beoefenaar naar een situatie gekeken (als de aanvaller zus doet dan kan ik altijd dit, dat of zo doen) maar bestuderen we de tegenstander. Die bepaalt namelijk voor een groot gedeelte wat, wanneer, waar, hoe en met hoeveel geweld iets gebeurt.

Een training duurt 70 minuten. Ons inziens genoeg om de aandacht vast te houden en een kwalitatieve les te bieden. Tijdens deze training kan de nadruk liggen op bijvoorbeeld techniek of meer op het vergroten van de conditie. Er wordt geprobeerd de technieken zo reëel mogelijk uit te voeren. Tijdens de training wordt vaak gebruikgemaakt van schopkussens, wapens en diverse andere hulpmiddelen.

Combat Wing Chun bestaat uit drie ongewapende vormen, twee wapenvormen en een Wooden Dummyvorm. Deze vormen zijn geen schijngevechten. Het is een set van technieken (zoals bijvoorbeeld het alfabet met letters) die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. De basistechnieken, voetenwerk, overnames en principes worden in de vormen getraind. Net als bijvoorbeeld een alfabet kunnen in Wing Chun oneindig veel combinaties worden gemaakt. In Combat Wing Chun wordt niets gesuggereerd. Op straat doet een tegenstander bewegingen die onverwacht zijn dus er kan niet zomaar een volgorde van technieken worden aangeleerd.

Combat Wing Chun is een vechtsysteem dat werkt met principes, met een blauwdruk. De basis van het hele systeem bestaat uit deze principes. Eén van de principes is het gebruiken van contactreflexen in het gevecht. Contactreflexen worden getraind in de "Chi Sao" oefeningen. Dit is een typische Wing Chun training, waar al vrij snel mee wordt gestart. De combinatie van voelen en waarnemen is ideaal om dingen van tevoren te detecteren zodat er direct met de-escaleren of verdedigen begonnen kan worden.

“The Master has failed more times than the beginner has even tried”

Boek een gratis proefles

Hoe werkt het bandensysteem?

Stap 1

Technician: Je start met een witte sjerp

Als je start met Combat Wing Chun Kung Fu dan krijg je een witte sjerp. Tweemaal per jaar worden er examens afgenomen waarin je voortgang wordt gemeten. Natuurlijk kijken we ook in de les naar je voortgang maar tijdens je examen komt alles samen. Je kunt dan laten zien wat je kennis en kunde is, je krijgt tips en het is de manier om een hogere band te verdienen!

De volgorde: wit, geel, oranje, groen, blauw, rood, bruin, zwart. Daarna volgen Dan graden, zwarte banden.

Stap 2

Assistent Trainer

Heb je ambitie om les te geven? Wil je warming ups geven? Wil je helpen bij het begeleiden van iemand die een proefles komt doen of aan de slag met een groep beginners? Dan kan je worden voorbereid als assistent. Voorwaarde is dat je zelf hard traint, je bent immers een rolmodel voor de anderen!

Stap 3

Trainer / Coach

Als trainer / coach heb je de titel Sifu. 
Dat betekent leraar. Je geeft dan zelfstandig
de Combat Wing Chun Kung Fu lessen en 
je traint naast de reguliere lessen samen
met andere Sifu's / Trainers.
Ook assisteer je met examens of neem je
examens af van de lagere banders.

Je bent een rolmodel, vraagbaak en 
inspiratie voor anderen.

Defence Academy VOF - Koningstraat 34 - Naaldwijk
0174-768 029 - info@defenceacademy.nl

© Defence Academy | Home - Algemene voorwaarden - Privacy verklaring